To jemaflor: jemaflor

  • Pozdrav.
    Ikonostas Crkve koju sam pokazao na predhodnoj fotografiji.
    Paja