To Fis2: Fis2

  • Pozdrav.

    Danas smo komsije sa fotografijama na TE.
    Setam gradom i gledam sta privlaci paznju, sa sobom uvek nosim foto aparat.
    Paja